Auteursrecht

Een groot goed

Loon naar werken
Ook auteurs van christelijke liederen verdienen loon naar werken. Dit is geregeld in het auteursrecht, een intellectueel eigendomsrecht. Op grond daarvan mogen auteurs een vergoeding vragen aan iedereen die hun werk wil kopiëren, uitvoeren of opnemen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Waarom nodig?
Eeuwenlang was het auteursrecht verrekend in de aanschafprijs van boeken of bundels. Maar steeds meer kerken, scholen of andere organisaties maken tegenwoordig ‘los’ gebruik van liederen. Ze projecteren ze in hun bijeenkomsten via de beamer op een scherm. Ze drukken liederen af in een liturgie. Ze delen kopieen uit. De auteurs moeten ook voor zo’n ‘los’ gebruik officieel toestemming geven. Zij hebben recht op een vergoeding. Die vergoeding is geregeld in een licentie.Daarmee krijgt de gebruiker de beschikking over een schat aan liederen.