Veelgestelde vragen

Auteursrecht

Meeste gestelde vragen:

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is het recht van de maker van o.a. muziekwerken om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. In artikel 1 van de Nederlandse Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt omschreven: ‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.’

Waarom is er auteursrecht?

Auteursrecht is er om ervoor te zorgen dat auteurs zeggenschap houden over hun creaties en dat zij kunnen verdienen met hun werk. Net als ieder ander. In veel gevallen moeten anderen hen om toestemming vragen als ze hun werk(en) willen gebruiken.
Meer vragen

Rapporteren

Meeste gestelde vragen:

Voltooi ik mijn rapport nog steeds aan het einde van mijn licentieperiode?

We raden u aan om regelmatig te rapporteren. Met Online Rapporteren kunt u gebruikers toevoegen aan uw account. Dat betekent dat iedereen kan rapporteren. De Online Rapporteren website is geoptimaliseerd voor tablets en smartphones zodat u eenvoudig kunt rapporteren vanaf elke plaats en op elk moment.

Kan ik nog steeds rapporteren met behulp van CopyReport4?

Nee. De Online Rapporteren website heeft CopyReport4 vervangen en is de enige manier waarop u kunt rapporteren aan CCLI.

De beheerder van onze account is vertrokken. Wat moet ik nu doen?

Alleen de beheerder kan gebruikers toevoegen en verwijderen, en bepalen wie de beheerder wordt. Wanneer deze persoon niet langer aanwezig is, neemt u dan a.u.b. contact op met CCLI.
Meer vragen

CCLI

Meeste gestelde vragen:

Wat is CCLI’s kerntaak?

CCLI vertegenwoordigt het reproductierecht op liedteksten namens Christelijke uitgevers en auteurs. Met de CCLI Liedlicentie heeft uw kerk of gemeente toestemming om liedteksten te reproduceren. Onder reproduceren valt ‘het opslaan voor projectie, kopiëren en uitprinten van liedteksten voor bijvoorbeeld liturgieën, bundels, etc. Sinds de samenwerking met de BUMA/Stemra biedt CCLI ook Licenties voor het uitvoeren, afspelen en streamen van muziekwerken.

Welke liederen vallen onder de Licenties van CCLI.

CCLI vertegenwoordigt een diverse groep van uitgevers en auteurs. Een overzicht van liederen die onder de Lied licentie vallen vindt u op pagina ‘Uitgevers’ onder het tabblad Gebruiker. De Uitvoering, Achtergrond en Streaming Licentie vertegenwoordigen al het repertoire waarop auteursrecht rust en welke door Buma/Stemra wordt vertegenwoordigd.

Wij zijn maar een kleine huisgroep of thuiskerk. Hebben wij ook een Licentie nodig voor het reproduceren van muziekwerken?

De auteurswet is ook van toepassing in huisgroepen en gemeenten, en is er voor het reproduceren van liedteksten en het ten gehore brengen van live of opgenomen muziek toestemming nodig van de rechthebbenden. U kunt deze toestemming verkrijgen met de CCLI Lied licentie voor het reproduceren van liedteksten (kopiëren, printen, projecteren, etc.) en de Buma Licenties (uitvoeren van muziek).
Meer vragen

CCLI en BUMA/Stemra

Meeste gestelde vragen:

Wat doen CCLI en de BUMA/Stemra?

CCLI vertegenwoordigt de reproductierechten in het belang van de rechthebbenden, en biedt kerken en organisaties een eenvoudige, legale en betaalbare oplossing in de vorm van een lied licentie. Met deze lied licentie mag u o.a. liedteksten afdrukken, kopiëren, projecteren en een liturgie of eigen zangbundel samen stellen. BUMA/Stemra behartigt de belangen van de uitvoerings- en mechanische rechten van de rechthebbenden. Wanneer u liederen met één of meer instrumenten begeleidt, een band / koor heeft in uw kerkdienst, achtergrond muziek afspeelt in uw kerk of uw kerkdiensten uitzendt via het internet dan heeft u met een licentie van BUMA/Stemra dit auteursrechtelijk geregeld.

Onze kerk heeft al een Lied licentie van CCLI, hebben wij dan ook een licentie van de BUMA/Stemra nodig?

Wanneer u live muziek (bijv. instrumentale begeleiding van de samenzang) of achtergrondmuziek in uw kerkgebouw of op uw website ten gehore brengt dan heeft uw kerk ook een Licentie van de BUMA/Stemra nodig. Deze Licentie kunt u nu aanvragen bij CCLI. Kijk voor de verschillende Licenties en de tarieven op de pagina BUMA Licenties. Informatie en tarieven vindt u hier.

Waarom werken CCLI en de BUMA/Stemra samen?

Tot voor kort moesten kerken ook licenties afsluiten met BUMA Stemra, zoals voor instrumentale begeleiding tijdens de kerkdienst, het gebruik van achtergrondmuziek en het uitzenden van kerkdiensten op het internet via de website of een extern portaal zoals bijv. kerdienstgemist.nl of kerkomroep.nl. CCLI Benelux en BUMA/Stemra hebben dit ter harte genomen en zijn de samenwerking aangegaan om het regelen van alle licenties voor kerken eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Dankzij de samenwerking met BUMA/Stemra biedt CCLI nu één ‘loket’ voor zowel reproductielicenties als uitvoering- achtergrondmuziek- en streaminglicenties. Informatie en tarieven vindt u hier.
Meer vragen

Streamen

Meeste gestelde vragen:

Wat is streamen?

Streamen is het uitzenden van bijv. (live of eerder opgenomen) kerkdiensten en andere samenkomsten waarbij er gebruik wordt gemaakt van een website of van een extern portaal zoals Kerkdienstgemist.nl of Kerkomroep.nl.

Mogen wij onze kerkdienst op onze website uitzenden?

Omdat er op het uitzenden of streamen van muziekwerken auteursrechten rust, mag het uitzenden van eerder opgenomen kerkdiensten en/of live uitzendingen slechts plaatsvinden met een streaming licentie. Informatie en tarieven vindt u hier.

Mogen onze kerkdiensten worden gedownload wanneer wij een streaminglicentie hebben?

De streaming licentie geeft geen toestemming om uw kerkdienst aan te bieden als download.
Meer vragen

YouTube / Video

Meeste gestelde vragen:

Mogen wij een YouTube filmpje (voorzien van muziek) tijdens de kerkdienst afspelen?

Dat mag mits er een uitvoering licentie is afgesloten voor openbaar maken van muziek tijdens de kerkdienst. Informatie over de Uitvoering licentie en de tarieven vindt u hier.

Mogen wij een filmpje of geluidsopname van een samenzanglied op onze website plaatsen?

Dat mag mits er een Achtergrond muziek Licentie is afgesloten voor het afspelen van muziek op de website. Informatie over de Achtergrondmuziek licentie en de tarieven vindt u hier.

Mogen wij onze kerkdienst op YouTube zetten?

Als er een filmpje op een internationaal platform zoals YouTube wordt geplaatst dan dient de vastlegging van de muziek onder het beeld aangevraagd te worden. Stuur hiervoor een email naar audiovisueleproducties@bumastemra.nl
Meer vragen

SongSelect

Meeste gestelde vragen:

Welke liederen staan er in SongSelect?

De liederen die onder CCLI’s Lied Licentie vallen staan tevens in SongSelect. Kijk voor een overzicht op Uitgevers of neem een kijkje op SongSelect om een indruk te krijgen van de aanwezige liederen.

Kan ik SongSelect bestellen voor particulier gebruik?

Hoewel we een aantal liederen beschikbaar hebben gemaakt om SongSelect uit te proberen zijn de abonnementen die toegang geven tot SongSelect alleen beschikbaar voor kerken en organisaties die in het bezit zijn van een CCLI Lied Licentie. Meer informatie over de CCLI Lied Licentie vindt u hier.

Waar vind ik een toegangscode?

De toegangscode voor uw organisatie staat andere gebruikers binnen uw gemeente toe om toegevoegd te worden aan het account. U vindt de code bij Beheer Account. Selecteer dan de Admin tab.
Meer vragen

Staat uw vraag er niet bij?

Stel uw vraag dan via onderstaand formulier. U ontvangt z.s.m. een antwoord.