Auteursrechthebbenden

Vergoeding
CCLI wil aan u als auteur van liederen geven wat u toekomt: een financiële vergoeding voor het gebruik van uw liederen door kerken, scholen en andere organisaties. Zij kunnen per jaar of evenement met een licentie het gebruiksrecht van uw liederen bij ons kopen. De opbrengsten van de licenties vloeien terug naar de auteurs. U kunt zich zo makkelijker blijven richten op uw bediening.

Wanneer is iemand auteur?
Als u een lied hebt geschreven (woorden of muziek), bent u per definitie een auteur. In juridische terminologie: u bent een auteursrechthebbende. Dat recht kunt u overdragen aan iemand anders. Dan wordt die ander auteursrechthebbende, terwijl u de auteur blijft. De auteursrechten  gaan van u over op die ander. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u onder contract staat bij een muziekuitgever.  In alle andere gevallen doet u er goed aan om uw werk goed te beschermen en bij CCLI te registreren.