Royalty Proces

Met behulp van de volgende stappen vergoedt CCLI haar liedeigenaren:

  1. Kerken vragen een licentie aan bij CCLI. Zij betalen een licentievergoeding gebaseerd op de grootte van hun gemeente.
  2. CCLI houdt een vaste administratievergoeding in die met de liedeigenaren is overeengekomen. Het overige gedeelte wordt vervolgens aan hen toegekend.
  3. Licentiehouders rapporteren één keer per jaar aan CCLI welke liedteksten zij hebben gereproduceerd onder de voorwaarden van de licentie.
  4. CCLI controleert de rapportage. De juistheid van de gegevens helpt ons namelijk om de royalty’s zorgvuldig te verwerken.
  5. Elke keer dat een lied wordt gerapporteerd, verdient het ‘punten’. Het aantal punten hangt af van de grootte van de gemeente waarin het lied is gezongen. Een grotere kerkgemeenschap resulteert in meer punten. Elk punt is een percentage van de totale netto-inkomsten uit licentierechten.
  6. Per lied worden alle punten bij elkaar opgeteld. Het totale aantal punten bepaalt welk deel van de ontvangen gelden wij voor elke lied aan de auteursrechthebbende moeten betalen.
  7. Twee keer per jaar (in februari en augustus) stellen we voor elke auteursrechthebbende een verklaring op waarin staat hoe vaak hun liederen zijn gebruikt. Deze verklaring wordt aan hen samen met de vergoeding toegestuurd. Als het totaalbedrag van de royalty’s minder is dan £50,00 sturen we geen vergoeding. In plaats daarvan schuiven we de verdiende royalty’s naar de volgende periode van zes maanden.

 

 

Transparantie

Heb je vragen hierover? Neem dan contact  met ons op.