Aanbevelingen van Auteurs en Uitgevers

Als liedjesmakers kunnen wij deze licentieregeling van harte aanbevelen. Iedereen weet nu waar men aan toe is. En bovendien de auteurs krijgen waar ze recht op hebben, zodat ze zich nog beter op hun bediening kunnen richten.

Elly & Rikkert Zuiderveld


CCLI helpt de kerk om liedschrijvers, als waardering voor hun werk, te voorzien van een vergoeding voor het gebruik van hun liederen. Daarom wil ik, als een van de vele liedschrijvers, CCLI van harte bij u aanbevelen.

Marcel Zimmer


De Licentieregelingen zijn een perfecte regeling om zo de wet uit te voeren en te zorgen dat auteurs hun rechtmatige deel krijgen.

Leen La Rivière,
voorzitter CNV Kunstenbond/Continental Sound


Wij bevelen CCLI van harte bij u aan. Met één simpele licentie regelt u het gebruik van liedteksten binnen uw kerk of gemeente. Hiermee worden de rechten van onze auteurs gerespecteerd. Een eerlijke en praktische oplossing!

Cees van Vugt & Peter Grasmeijer,
SmallStoneMedia


CCLI biedt een eenvoudige manier voor kerken om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. De inkomsten die hieruit voortkomen stimuleert het schrijven van nieuwe liederen en extra rescources voor de kerken die deel uitmaken van deze regeling.

Graham Kendrick


Ik ben dankbaar voor de kans om deel uit te maken van de CCLI beweging. CCLI blijft de kerk ondersteunen en is een sterk fundament voor eigentijdse worship liederen.

Chris Tomlin


CCLI is een trendbepalende organisatie die veel christelijke kerken en organisaties helpt voldoen aan hun auteursrechten met een betaalbaar mechanisme dat ook de uitgevers ten goede komt.

LaMar Boschman


Ik ben dankbaar dat CCLI de auteursrechten en het gebruik van mijn liederen kan en wil regelen! Onze insteek is “pro Deo”, maar volgens zijn Woord is “de arbeider het loon waard…”. De regeling en de beloning hieruit zal een nieuwe generatie schrijvers ongetwijfeld stimuleren om de “pen” te hanteren (Psalm 45:2, NBV) en kerken en gemeenten van eigentijdse liederen te voorzien. Inclusief de “ouderwetse maar authentieke boodschap”.

Jan Visser