CCLI Privacy beleid

De privacy van onze klanten is altijd van het grootste belang voor CCLI. CCLI heeft een lange geschiedenis van het beschermen van uw privacy en onze zorg voor uw privacy is niet anders in het elektronische tijdperk. Onze Internet privacy beleid is:

Om onze website te bezoeken hoeft u geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij zullen persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres of andere unieke identificatiecode) alleen verzamelen, als deze specifiek en bewust door u verstrekt zijn.

Een “cookie” is een bestand dat door een website op de “hard drive” van uw computer wordt geplaatst en die het mogelijk maakt om uw gebruik van die website te monitoren. U hebt de mogelijkheid om een cookie te accepteren of afwijzen door het wijzigen van de instellingen in uw browser. Als cookies uitgeschakeld zijn is het echter mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van alle interactieve mogelijkheden van onze website. Informatie wordt verzameld voor statistische doeleinden en CCLI voert soms een analyses uit van het gedrag van de gebruiker, om de belangstelling van de klant te meten in de verschillende gebieden van onze site.

Persoonlijke identificatie informatie die u verstrekt zal uitsluitend gebruikt worden in verband met CCLI programma’s en diensten of voor andere doeleinden die beschreven zijn op de plek waar u de gegevens invult. We verstrekken, verkopen of dragen geen persoonlijke informatie over aan een derde partij, alleen als u ons daarom specifiek verzoekt, kunnen uw gegevens verkocht worden aan andere Christelijke organisaties met informatie over hun bronnen van aanbidding. We verkopen geen e-mailadressen.


Privacy- en Veiligheidsverklaring

Bedankt voor het bezoeken van de CCLI website en het bekijken van onze privacy-en veiligheidsverklaring. CCLI hecht grote waarde aan de privacy van uw persoonlijke informatie en de veiligheid van onze computer systemen. Met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie stelt CCLI alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Data Protection Act 1988 wordt nageleefd.

Aangezien CCLI Europa een onderdeel van CCLI Inc. in de Verenigde Staten is, kan het zijn dat uw informatie wordt opgeslagen op servers die zijn gestationeerd in de Verenigde Staten. CCLI Inc stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de toepasselijke federale wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot, The Privacy Act of 1974, The Paperwork Reduction Act of 1995 and The Freedom of Information Act wordt nageleefd.

In het algemeen geldt dat CCLI geen persoonlijk identificatie informatie van u verzamelt wanneer u ons website bezoekt, tenzij u ervoor kiest om deze informatie aan ons te verstrekken. De informatie die wij ontvangen hangt af van wat u doet als u onze website bezoekt.

U reageert op een online-verzoek om persoonlijke informatie:

In het algemeen wordt de verzochte informatie door CCLI gebruikt om te reageren op uw verzoek om informatie of om u te voorzien van een dienst die in relatie staat tot het verzoek. Wanneer om persoonlijke informatie door CCLI wordt verzocht, dan worden de redenen voor het verzoek en het doel waarvoor de informatie wordt gebruikt echter volledig beschreven in een aangepaste “Privacy Notice” . Deze Privacy Notice zal verschijnen op de webpagina die de informatie verzamelt, danwel toegankelijk zijn via een link die direct na verwerking van het verzoek om informatie prominent zichtbaar is.

Indien u onze website bezoekt om informatie te lezen of te downloaden, dan verzamelen we de volgende informatie en slaan deze op:

De naam van het domein vanwaar u toegang hebt tot het internet.

De datum en het tijdstip dat u onze website bezoekt.

Het internetadres van de website vanwaar u direct bent doorgelinkt naar onze website.

Bovenstaande informatie wordt gebruikt door software programma’s op onze website en vastgelegd in statistieken die ons in de gelegenheid stellen het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van onze website te beoordelen, te beoordelen welke informatie meer of minder interessant is, technische ontwerp specificaties te beoordelen, de werking van het systeem te monitoren en ons helpen om de website bruikbaarder voor onze bezoekers te maken.

Indien u zichzelf identificeert door een e-mail met persoonlijke informatie te sturen:

U kunt besluiten om ons een e-mail te sturen met persoonlijke identificatie informatie, bijvoorbeeld uw e-mailadres in een electronisch bericht waarin wordt verzocht om informatie naar u te mailen. De informatie die op deze manier wordt verzameld wordt uitsluitend gebruikt om te reageren op verzoeken voor informatie of gegevens. We kunnen uw e-mail doorsturen naar andere CCLI medewerkers die beter in staat zijn om te reageren.

Indien u doorlinkt naar andere websites buiten CCLI:

Onze website heeft vele links naar andere websites. Indien naar een dergelijke website  wordt gelinkt, dan bevindt u zich niet langer op onze website en is het privacy beleid van de andere website van toepassing.


Aankondiging Cookie gebruik

CCLI gebruikt “ cookies” om hun klanten betere service te bieden. CCLI gebruikt geen cookies om persoonlijke identificatie informatie te verzamelen van gebruikers of om activiteiten van de gebruikers buiten het gebruik van onze website te traceren. CCLI behoudt geen kopieën van cookies op onze website nadat uw de website verlaten hebt.

Cookies zijn kleine stukjes van tijdelijke gegevens die worden uitgewisseld tussen een website en de computer van een gebruiker en die een “sessie”  of “ dialoog” tussen de twee machines mogelijk maakt. Met de sessie die tussen de computers tot stand komt, is CCLI in staat om de antwoorden te formuleren (bijvoorbeeld, identificatie en het voorzien van de verzochte informatie) en u op de meest efficiënte en effectieve manier door onze webpagina’s te leiden. De sessie wordt meestal verbroken wanneer de server van CCLI niet langer verzoeken vanaf uw computer ontvangt of wanneer u uw browser verlaat.

CCLI gebruikt “sessie cookies” –  een type cookie dat tijdelijk in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen. Sessie cookies worden normaalgesproken van een computer verwijderd wanneer de gebruiker de computer afsluit of de browser verlaat.

CCLI gebruikt “permanente cookies” – een type cookie dat permanent op uw werkstation kan worden opgeslagen en iedere keer dat u de CCLI website bezoekt wordt geactiveerd.

Om veiligheidsredenen en om er zeker van te zijn dat deze dienst beschikbaar blijft voor alle gebruikers, gebruikt onze website ook software programma’s om netwerkverkeer te monitoren en zo onbevoegde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen, of op andere manier schade te veroorzaken te identificeren.

Onbevoegde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen zijn strikt verboden en mogelijk strafbaar onder de Computer Fraud and Abuse Act of 1986 en The National Infrastructure Protection Act of 1996.

U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te verwijderen door de settings in uw browser te wijzigen. Indien cookies zijn uitgeschakeld, kunt u echter geen gebruik maken van alle interactieve onderdelen van onze website.