graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-megaphone-circle-line-white.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-payment-check.svg Icon Payment Check icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

NIEUW! Auto-reporting is nu beschikbaar.

LEES MEER

Kies uw locatie en taal

Flag of Botswana
Botswana
English
Flag of Cameroon
Cameroon
English
Flag of Egypt
Egypt
English
Flag of Kenya
Kenya
English
Flag of Lesotho
Lesotho
English
Flag of Malawi
Malawi
English
Flag of Mauritus
Mauritius
English
Flag of Mozambique
Mozambique
English
Flag of Namibia
Namibia
English
Flag of Nigeria
Nigeria
English
Flag of Rep. of Congo
Rep. of Congo
English
Flag of Senegal
Senegal
English
Flag of South Africa
South Africa
English
Flag of Swaziland
Swaziland
English
Flag of Uganda
Uganda
English
Flag of Zambia
Zambia
English
flag-br
Brazil
Portuguese Spanish English
flag-ca
Canada
English
flag-us
United States
English Spanish
flag-au
Australia
flag-kr
Korea 대한민국
flag-nz
New Zealand
flag-sg
Singapore
flag-be
Belgium
Nederland English
flag-dk
Denmark
Danish English
flag-de
Deutschland
Deutsch English
flag-ie
Ireland
English
flag-fi
Finland
Finnish Swedish English
flag-fr-updated
France
Français English
flag-lu
Lëtzebuerg
Nederland English
flag-nl
Nederland
Nederland English
flag-no
Norway
Norwegian English
flag-ch
Schweiz
Deutsch Français English
flag-se
Sverige
Svenska English
flag-uk
United Kingdom
English

Gebruiksvoorwaarden

CCLI stelt informatie, materialen en producten op deze website beschikbaar onder de volgende voorwaarden en bepalingen. Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in deze juridische kennisgeving. CCLI behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en bepalingen naar eigen inzicht van tijd tot tijd te wijzigen.

Copyright © 2016 door CCLI. Alle rechten voorbehouden. CCLI® en SongSelect® zijn handelsmerken. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.


Gebruik van software

Elk gebruik van software en bijbehorende documentatie van deze website is onderworpen aan de voorwaarden van een softwarelicentieovereenkomst tussen u en CCLI. U moet de licentieovereenkomst lezen en akkoord gaan met de voorwaarden voordat u de software installeert of gebruikt. Alle rechten, titels en belangen die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.


Gebruik van website-informatie

Tenzij anders aangegeven op deze site, kunt u documenten die beschikbaar zijn op deze website bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden op de volgende voorwaarden:

  • Het document mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden.
  • Het document mag op geen enkele manier worden gewijzigd of aangepast.
  • De volgende copyright informatie moeten in elk document worden weergegeven: “Copyright © 2016 CCLI. Alle rechten voorbehouden.”
  • CCLI behoudt zich het recht voor om dergelijke autorisatie op elk moment in te trekken en dergelijk gebruik zal onmiddellijk worden stopgezet na schriftelijke kennisgeving door CCLI.
  • Documenten die hierboven zijn gespecificeerd, omvatten niet het ontwerp of de lay-out van deze website. Elementen van deze website worden beschermd door handelsopmaak en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd.

Garanties en disclaimers

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een overeenkomst tussen u en CCLI, worden alle informatie en software op deze website geleverd “as is” zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid. , geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk.

CCLI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de informatie of software of andere documenten waarnaar wordt verwezen door of gekoppeld aan deze website. Verwijzingen naar bedrijven en hun diensten en producten worden verstrekt “zoals het is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. In geen geval kan CCLI aansprakelijk worden gesteld voor enige speciale, incidentele, indirecte of vervolgschade van welke aard dan ook, of welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of winsten, ongeacht of deze zijn geadviseerd of niet, mogelijkheid van schade, en van enige aansprakelijkheidstheorie, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de uitvoering van deze informatie.

Deze website kan technische of andere onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie hierin; deze wijzigingen worden opgenomen in nieuwe edities van deze website. CCLI kan op elk gewenst moment verbeteringen en/of wijzigingen aan het product/producten en/of de programma (‘s) aanbrengen die op deze website worden beschreven.

Deze website is toegankelijk vanuit andere landen over de hele wereld en kan verwijzingen bevatten naar CCLI-producten, -diensten en -programma’s die niet zijn aangekondigd in uw land. Deze verwijzingen houden niet in dat CCLI van plan is om dergelijke producten, diensten of programma’s in uw land aan te kondigen.


Feedback

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door CCLI, worden alle opmerkingen, feedback, informatie of materialen die aan CCLI worden voorgelegd via of in verband met deze website beschouwd als niet-vertrouwelijk en eigendom van CCLI. Door dergelijke opmerkingen, feedback, informatie of materialen in te dienen bij CCLI, stemt u in met een kosteloze toewijzing aan CCLI van alle wereldwijde rechten, eigendomsrechten en belangen in auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de opmerkingen, feedback, informatie of materialen. CCLI is vrij om dergelijke opmerkingen, feedback, informatie of materialen op een onbeperkte basis te gebruiken.


Links naar websites van derden

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden. De gelinkte sites vallen niet onder de controle van CCLI en CCLI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gekoppelde site of een koppeling op een gekoppelde site. CCLI verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en de opname van een link impliceert niet dat CCLI de gekoppelde site goedkeurt.


Toepasselijk recht en jurisdictie

CCLI beheert deze website vanuit haar kantoren in Vancouver, Washington, VS. Alle zaken met betrekking tot deze website vallen onder de Amerikaanse federale wetgeving of de wetten van de staat Washington. U stemt ermee in dat elke juridische actie of procedure met betrekking tot deze website moet worden ingesteld en dat de rechtspraak en de locatie in een staats- of federale rechtbank in Clark County, Washington correct zijn. Uw gebruik van deze website en de informatie moet voldoen aan alle toepasselijke lokale wetten of voorschriften en aan Amerikaanse exportwetten en -voorschriften.

Telefonisch contact

Ma-Do 9-12.30 uur; 13.30-17 uur
Vrij 9-12.30 uur; 13.30-15 uur

+31 (0) 314 360 390
Stuur een e-mail

E-mail uw vragen en opmerkingen naar CCLI

E-Mail CCLI
Ondersteuning

Ontdek hoe wij u kunnen helpen: Veel Gestelde Vragen, instructies, etc

ONDERSTEUNING
Nu bestellen

Start een aanvraag door aan te geven welke licentie u nodig heeft

AANVRAGEN
  • Laten we in contact blijven

    Ontvang de laatste updates van CCLI in uw inbox.
  • We zullen uw e-mailadres nooit delen en u kunt zich op elk moment uitschrijven. Lees ons privacybeleid.
  • Hidden